Home
Verzorging en verpleging
Begeleiding
VAR-WUO
PGB
Extra informatie
Het Logo
Greetje in de media
Contact
Disclaimer

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

VAR-WUO

Wat betekent dit, waarom is het belangrijk om dit goed te regelen.
VAR betekent verklaring arbeidsrelatie, WUO betekent winst uit onderneming.
Als zelfstandig verpleegkundige heb ik via de belasting een erkenning gekregen voor mijn zelfstandigheid, in de vorm van een VAR-wuo verklaring.
Dit betekent dat u volledig gevrijwaard bent van naheffing van premie werknemersverzekeringen en loonbelasting.
U moet wel aan enkele beperkte voorwaarden voldoen, zoals een kopie van de Var-verklaring en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van mij (geen rijbewijs) in uw administratie bewaren.
Ook moet u controleren of de werkzaamheden genoemd in de verklaring overeenstemmen met het werk dat de zzp’er voor u gaat doen en u moet toetsen of de zzp’er voor meer dan ťťn  opdrachtgever werkzaam is.
Je wordt alleen als zelfstandig ondernemer erkent, als je werkzaam bent voor 3 of meer opdrachtgevers.

Vanaf 1 januari 2005 bepaalt een zzp’er (zelfstandige zonder personeel) voortaan zelf of zij zich verhuurt als zelfstandig ondernemer of dat zij zich aanbiedt als werknemer.
Overlegt zij aan een opdrachtgever een verklaring arbeidsrelatie-winst uit onderneming (VAR-wuo) dan is de opdrachtgever automatisch gevrijwaard van de loonheffing (loonbelasting) en premies werknemersverzekering.

Overlegt de zzp’er geen verklaring VAR-wuo, dan biedt zij zich automatisch aan als werknemer,
ook al denk de opdrachtgever een zelfstandige in te schakelen.
De opdrachtgever is dan verplicht over het loon van de werknemer loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden.
Doet u dat niet, dan volgt bij controle een naheffing en een boete.

Overlegt een zzp’er een VAR-wuo, dan doet zij automatisch afstand van haar eventuele werknemersaanspraken (Zfw, WW, WAO, ZW) met betrekking tot DIE arbeidsrelatie.

U ziet dat het in de praktijk erg lastig is om te bepalen of u te maken heeft met een dienstbetrekking, met een zelfstandig ondernemer of dat er sprake is van bijverdiensten.
De belastingdienst kan een verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeven op basis van 4 situaties:

  -  Winst uit onderneming (VAR-wuo)
  -
  Inkomsten uit dienstbetrekking (VAR-loon)
  -  Resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row)
  -
  Werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga)

OVERZICHT SOORTEN VERKLARING ARBEIDSRELATIE:

In de volgende tabel vindt u de belangrijkste gevolgen van de 4 soorten Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor u als opdrachtnemer en voor uw opdrachtgever.

 

OVERZICHT SOORTEN VAR

Gevolgen voor de opdrachtnemer

Gevolgen voor de opdrachtgever

Loon uit dienstbetrekking U kunt uw opdrachtgever geen zekerheid geven over de inhouding- en afdrachtplicht. De opdrachtgever moet zelf toetsen of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.
Resultaat uit overige werkzaamheden U kunt uw opdrachtgever geen zekerheid geven over de inhouding- en afdrachtplicht. De opdrachtgever moet zelf toetsen of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.
Winst uit onderneming U kunt uw opdrachtgever de zekerheid geven dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden. Bij gebruik van de VAR-wuo bent u niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en kunt u geen aanspraak maken op een uitkering. De opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden en af te dragen. Voorwaarden zijn wel dat:
  • de werkzaamheden op de verklaring overeenkomen met de werkzaamheden die u voor de opdrachtgever verricht
  • de werkzaamheden binnen de geldigheidsduur van de VAR worden verricht
  • de opdrachtgever uw identiteit heeft vastgesteld
  • de opdrachtgever kopieŽn van uw identiteitsbewijs en de VAR bij zijn administratie bewaart.
Inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap U kunt uw opdrachtgever de zekerheid geven dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden. Bij gebruik van de VAR-dga bent u niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en kunt u geen aanspraak maken op een uitkering.

Let op!

De verklaring zegt niets over uw arbeidsrelatie met uw vennootschap of een vennootschap waarin u een aanmerkelijk belang hebt.

De opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden en af te dragen. Voorwaarden zijn wel dat:
  • de werkzaamheden op de verklaring overeenkomen met de werkzaamheden die u voor de opdrachtgever verricht
  • de werkzaamheden binnen de geldigheidsduur van de VAR worden verricht
  • de opdrachtgever uw identiteit heeft vastgesteld
  • de opdrachtgever kopieŽn van uw identiteitsbewijs en de VAR bij zijn administratie bewaart

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belastingdienst of bij het UWV .

 

Heeft u op of aanmerkingen over deze site dan kunt u contact opnemen met de  webmaster.